Zabrze najważniejsze informacje

Zabrze – najważniejsze informacje

Miasto Zabrze

Zabrze to miasto w województwie śląskim, leżące nad rzekami Bytomką i Kłodnicą. Jego nazwa pochodzi od prasłowiańskich słów „dabrz” lub „debrz”, które w ówczesnych czasach oznaczały zarośnięte wzgórza, pośród których płynie potok. W 2017 roku miasto Zabrze zamieszkiwało ponad 170 tysięcy mieszkańców, co jest spadkiem w stosunku do roku 1991, kiedy obszar ten zasiedlało ponad 200 tysięcy ludzi. Ujęcie danych demograficznych w szerokim przedziale czasowym pozwala zatem określić rozmiary depopulacji.

We wrześniu 2012 roku Rada Miejska wprowadziła nowy podział administracyjny miasta, tworząc 18 dzielnic: Grzybowice, Rokitnica, Helenka, Osiedle Młodego Górnika, Mikulczyce, Osiedle Mikołaja Kopernika, Biskupice, Maciejów, Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego, Zandka, Zaborze Północne i Południowe, Guido (od nazwy zabytkowej kopalni), Makoszowy, Kończyce i Pawłów. Zabrze Centrum zostało zaś podzielone na Północ oraz Południe.

Sytuacja gospodarcza

Rynek pracy na Śląsku opiera się w dużej mierze na przemyśle (także wydobywczym), produkcji i usługach. Na koniec 2018 roku stopa bezrobocia w Zabrzu wynosiła 5,7%, co nie odbiegało od średniego poziomu w ujęciu krajowym (5,8%). W styczniu 2019 roku  utrzymywała się podobna sytuacja: 6% wobec 6,1% w skali kraju.

Jakimi inwestycjami może pochwalić się Zabrze? Mapa przedsięwzięć gospodarczych w mieście wbrew pozorom nie ogranicza się tylko do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Warto pokrótce wspomnieć, iż w zabrzańskiej części KSSE do początku 2019 roku zainwestowały 22 firmy o kapitale zarówno polskim, jak i zagranicznym.

W mieście swoje siedziby mają zakłady produkcyjne, liczne kopalnie i koksownie, żwirownie, kamieniołom, wodociągi, a nawet browar. Najliczniej reprezentowana jest oczywiście branża wydobywcza, wokół której rozwinął się sektor usług towarzyszących. Przemysł ciężki oraz produkcyjny także przyciąga kooperantów z różnych obszarów. Mieszkańcy korzystają zatem ze stosunkowo dobrej koniunktury na lokalnym rynku pracy.

Nagromadzenie tak dużej liczby zakładów produkcyjnych, kopalń i fabryk nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Raport z 2018 roku, opracowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, World Health Organization), sklasyfikował Zabrze na 25. miejscu wśród najbardziej zanieczyszczonych miast w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Mieszkańcy miasta narażeni są na podwyższone stężenie pyłu zawieszonego PM2.5.

Zarządzający miastem podejmują szereg działań mających na celu poprawę obecnej sytuacji. Opracowana została kompleksowa „Strategia Edukacji Ekologicznej dla społeczności miasta Zabrze”. Podkreśla ona wagę współpracy instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się środowiskiem. Kładzie nacisk na edukację nie tylko młodego pokolenia, ale także dorosłych. Na stronie internetowej urzędu miasta od 2002 roku udostępniane są informacje o działaniach podejmowanych przez miasto Zabrze w obszarze ochrony środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *