ile wynosi bezrobocie

Bezrobocie – co to jest, ile wynosi?

Wokół zjawiska bezrobocia narosło wiele mitów. Zdecydowana większość z nich jest oparta na nieprawdziwych przesłankach, co utrudnia analizę tego złożonego zjawiska. Warto zatem pokazać, w oparciu o oficjalne dane, jak wygląda zabrzański rynek pracy. Zarówno na tle województwa śląskiego, jak i całego kraju. Sytuacja miasta (oraz regionu) przedstawia się optymistycznie, gdyż od kilku lat poziom bezrobocia konsekwentnie obniża się.

Co to jest bezrobocie?

Bezrobocie definiowane jest jako zjawisko społeczne, które polega na tym, iż określona część osób zdolnych do pracy i chętnych ją podjąć nie znajduje zatrudnienia. Według Słownika Języka Polskiego PWN termin „bezrobotny” rozumie się jako „niemający stałego zatrudnienia lub niemogący znaleźć pracy”. W zależności od przyjętej metodologii badań rozróżnia się kilka rodzajów bezrobocia i jego przyczyn.

Na podstawie danych pochodzących z powiatowych urzędów pracy możemy ocenić aktualny stan rynku pracy. Bezrobocie rejestrowane jest stosunkowo łatwe do zobrazowania, gdyż dotyczy ono tylko tych osób, które zgłosiły się do PUP-ów. Z informacji zebranych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że od 2015 roku gospodarka działa sprawnie. Firmy poszukują pracowników, a liczba osób pozostających  bez zatrudnienia zmniejsza się. W 2018 roku krajowa stopa bezrobocia na przestrzeni roku wahała się od 5,7% do 6,8%, zaś przez pierwsze dwa miesiące 2019 roku utrzymuje się na poziomie 6,1%.

Zabrze – wskaźnik bezrobocia

Aktualny stan bezrobocia w Zabrzu pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość, gdyż tendencja spadkowa utrzymuje się od czterech lat. W styczniu 2015 roku odnotowano brak zatrudnienia na poziomie 13%, lecz już w grudniu wynosiło ono 10,2%. Zabrzański rynek pracy również w kolejnych latach można oceniać pozytywnie. Początek 2016 roku to delikatny wzrost bezrobocia (do 11%), grudzień zaś zamknął się wynikiem 7,9%. Lata 2017-2019 to dalszy spadek liczby bezrobotnych, do 6,6% w grudniu 2017, 5,7% w grudniu 2018 i 6% w styczniu 2019.

Poziom bezrobocia w Polsce – województwo śląskie

Od 2015 roku bezrobocie w regionie śląskim maleje. W styczniu wynosiło 10%, a na koniec grudnia zmniejszyło się do 8,2%. Spadek został odnotowany także w roku 2016 (z 8,5% w styczniu, do 6,6% w grudniu) i 2017 (6,8% w styczniu i 5,2% w grudniu). Jednak imponująco prezentuje się rok 2018, który zamknął się wynikiem 4,3%. Dzięki temu bezrobocie na Śląsku utrzymuje się poniżej krajowego poziomu, który w grudniu 2018 roku wynosił 5,8%. Początek roku 2019 także nastraja optymistycznie. Bez zatrudnienia pozostaje 4,5% mieszkańców Śląska, wobec 6,1% w skali kraju. Jest to niewątpliwy sukces zarówno pracowników, jak i pracodawców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *