Zobacz podobne oferty

OPUBLIKOWANO: 2021-06-19
Ogłoszenie o pracę Zabrze

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Wykształcenie: wyższe, spec. pedagogika, socjologia, psychologia, nauki o rodzinie, praca socjalna; kandydat nie karany, nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza rodzicielska nie została mu ograniczona; doświadczenie zawodowe mile...

POZNAJ SZCZEGÓŁY OFERTY
OPUBLIKOWANO: 2021-06-19
Ogłoszenie o pracę Zabrze

Wychowawca

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Wykształcenie: wyższe, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione...

POZNAJ SZCZEGÓŁY OFERTY
OPUBLIKOWANO: 2021-06-19
Ogłoszenie o pracę Zabrze

Asystent rodziny

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

Wykształcenie wyższe, kier. pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna; kandydat nie karany, nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza rodzicielska nie została mu ograniczona; doświadczenie zawodowe w pracy z...

POZNAJ SZCZEGÓŁY OFERTY