Zobacz podobne oferty

OPUBLIKOWANO: 2022-09-20
Ogłoszenie o pracę Zabrze

Inspektor w Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa

Firma: Urząd Miasta Katowice
Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Wymagania niezbędne: - o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe, udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne...

POZNAJ SZCZEGÓŁY OFERTY
OPUBLIKOWANO: 2022-09-15
Ogłoszenie o pracę Zabrze

Inspektor w Wydziale Kultury

Firma: Urząd Miasta Katowice
Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Wymagania niezbędne: - o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe, udokumentowany minimum 3-letni staż pracy, obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne...

POZNAJ SZCZEGÓŁY OFERTY
OPUBLIKOWANO: 2022-09-09
Ogłoszenie o pracę Zabrze

Podinspektor w Biurze ds. Klimatu

Firma: Urząd Miasta Katowice
Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Wymagania niezbędne: - o charakterze formalnym - wykształcenie wyższe, obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego...

POZNAJ SZCZEGÓŁY OFERTY