Zobacz podobne oferty

OPUBLIKOWANO: dzisiaj
Ogłoszenie o pracę Zabrze

Główny Specjalista w Referacie Zarządzania Infrastrukturą Informatyczną w Wydziale Informatyki

Firma: Urząd Miasta Katowice
Miejsce pracy: śląskie / Katowice

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe, udokumentowany minimum 4-letni staż pracy, obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z...

POZNAJ SZCZEGÓŁY OFERTY
OPUBLIKOWANO: 2021-11-29
Ogłoszenie o pracę Zabrze

Informatyk

Firma: BetaMed S.A.
Miejsce pracy: śląskie / Chorzów

konfigurowanie sprzętu pod kątem potrzeb stanowisk pracy, diagnozowanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem, instalowanie i aktualizacja oprogramowania, wsparcie pracowników w zakresie użytkowania urządzeń, systemów i aplikacji. ogólna znajomość...

POZNAJ SZCZEGÓŁY OFERTY
OPUBLIKOWANO: 2021-11-26
Ogłoszenie o pracę Zabrze

Informatyk

Firma: Politechnika Śląska w Gliwicach
Miejsce pracy: śląskie / Gliwice

GŁÓWNE ZADANIA, które będą powierzane pracownikowi na ww. stanowisku: zapewnienie pracownikom Uczelni bieżącego wsparcia informatycznego, w tym przyjmowanie zgłoszeń i ich samodzielna realizacja, udzielanie informacji w odpowiedzi na pytania pracowników...

POZNAJ SZCZEGÓŁY OFERTY